Program „Zdrowie, Mama i Ja”
31 grudnia 2015
Zapytanie ofertowe
25 maja 2017
Pokaż wszystkie

Program edukacji przedporodowej Szkoła Rodzenia

U nas przygotujesz się do tego ważnego momentu jakim jest poród i opieka nad noworodkiem.
Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka.
W bezpłatnych kursach udział wziąć mogą kobiety płacące podatki w Warszawie, albo zameldowane na stałe lub czasowo, a także podopieczne domów matki i dziecka finansowane przez miasto.

Program zajęć

  • Przygotowywanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka,
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji,
  • Promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny,
  • Informacja o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie ciąży,
  • Wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowań,
  • Informacja o dostępnych formach prawnej i finansowej pomocy matce, dziecku i rodzinie oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • Cykl ćwiczeń fizycznych.

Realizacja programu przewidywana jest od 21 czerwca 2017r.