Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
31 grudnia 2015
Program „Zdrowie, Mama i Ja”
31 grudnia 2015
Pokaż wszystkie

Programy profilaktyczne

ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym programie profilaktyki gruźlicy. Adresatami programu są :

  • osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ Citymed, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:
  • Osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
  • Osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorób, uzależniony od substancji psychoaktywnych.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia. Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ. Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym programie profilaktyki chorób układu krążenia.
Warunkiem uczestnictwa jest:

  • wiek w danym roku kalendarzowym ( odpowiednio 35 ,40 ,45, 50 oraz 55 rok życia )
  • nie rozpoznana dotychczas choroba układu krążenia
  • nie korzystanie w ciągu ostatnich 5 lat ze świadczeń udzielanych w ramach takiego programu
  • zadeklarowany wybór lekarza pierwszego kontaktu w Przychodni Citymed

Program obejmuje : wywiad, zlecenie oznaczenia lipidogramu i glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie przedmiotowe, ocenę ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz edukacja pacjenta.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym programie bardzo prosimy o kontakt z rejestracją.