Przychodnia POZ dla dorosłych

Przychodnia POZ dla dorosłych

W ramach poradni POZ dla dorosłych wykonujemy bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ:

 • badania i porady lekarskie,
 • diagnostykę i leczenie,
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe oraz do opieki długoterminowej,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • opiekę nad niepełnosprawnymi,
 • edukację zdrowotną i profilaktykę chorób,
 • świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne pielęgniarki POZ.

Pacjentami zajmuje się zespół uznanych internistów i lekarzy rodzinnych:

 • dr Krzysztof Cegiełka,
 • dr Sławomir Iwoński
 • dr Katarzyna Kasprzycka,
 • dr Anna Apanel-Kotarska
 • dr Anna Kukla-Szewczyk,
 • dr Sławomir Wojciechowski.