Przychodnia POZ dla dorosłych

Przychodnia POZ dla dorosłych

W ramach poradni POZ dla dorosłych wykonujemy bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ:

 • badania i porady lekarskie,
 • diagnostykę i leczenie,
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe oraz do opieki długoterminowej,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • opiekę nad niepełnosprawnymi,
 • edukację zdrowotną i profilaktykę chorób,
 • świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne pielęgniarki POZ.

Pacjentami zajmuje się zespół uznanych internistów i lekarzy rodzinnych:

 • dr Krzysztof Cegiełka,
 • dr Sylwia Gruber,
 • dr Katarzyna Kasprzycka,
 • dr Anna Kukla-Szewczyk,
 • dr Sławomir Wojciechowski.

Szkoła rodzenia

U nas przygotujesz się do tego ważnego momentu jakim jest poród i opieka nad noworodkiem.

Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka.

W bezpłatnych kursach udział wziąć mogą kobiety płacące podatki w Warszawie, albo zameldowane na stałe lub czasowo, a także podopieczne domów matki i dziecka finansowane przez miasto.

Program zajęć

Realizacja programu przewidywana jest od 21 czerwca 2017r.

Więcej informacji