POZ dla dorosłych admin

W ramach poradni POZ dla dorosłych wykonujemy bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ:
badania i porady lekarskie,
diagnostykę i leczenie,
kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe oraz do opieki długoterminowej;
orzekanie o stanie zdrowia,
opiekę nad niepełnosprawnymi,
edukację zdrowotną i profilaktykę chorób,
świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne pielęgniarki POZ.

Pacjentami zajmuje się zespół uznanych internistów i lekarzy rodzinnych:
dr Krzysztof Cegiełka,
dr Sławomir Iwoński
dr Katarzyna Kasprzycka,
dr Anna Apanel-Kotarska
dr Anna Kukla-Szewczyk,
dr Sławomir Wojciechowski.