PROFILAKTYKA 40+

CITYMED Aktualności

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Rejestracji Przychodni.

Zapraszamy do udziału w programie.

Choroby układu krążenia (PCHUK)

CITYMED Aktualności

Informujemy, że Przychodnia CITYMED realizuje bezpłatny program profilaktyki chorób układu krążenia, realizowany w ramach umowy z NFZ.

Czy program jest dla Ciebie

Tak, jeżeli: jesteś w wieku od 35 do 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.

Co Cię czeka w ramach programu?

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

  • ponownego badania za 5 lat
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce.

Zapraszamy do udziału w programie.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. szczepień dzieci z Ukrainy

CITYMED Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia w związku z realizacją szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Twoje zdrowie po COVID-19

CITYMED Aktualności

Coraz więcej osób choruje na COVID-19. Niezależnie od jej przebiegu, często choroba pozostawia ślady w naszym organizmie. Także praca zdalna może mieć nieoczekiwanie negatywne konsekwencje zdrowotne.

Najczęstsze problemy zdrowotne, z którymi w konsekwencji powikłań po COVID-19 lub długotrwałej pracy zdalnej mamy do czynienia to:

  • Długotrwałe osłabienie (nawet do 2-3 miesięcy po wyzdrowieniu)
  • Zaburzenia oddychania (duszności)
  • Zaburzenia pracy serca (nadciśnienie, arytmia)
  • Choroby psychiczne (lek, depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia snu)
  • Pogorszenie funkcjonowania układu immunologicznego (częste infekcje).

Jeśli dostrzegasz u siebie jeden z powyższych objawów, powinieneś w pierwszej kolejności skontaktować się lekarzem internistą lub lekarzem rodzinnym. Jeśli nie jesteś pod opieką żadnej przychodni POZ, zapisz się jak najszybciej! Lekarz rodzinny czy internista oceni Twój stan ogólny i zleci wykonanie badań analitycznych.

Jeśli masz zaburzenia oddychania, proponujemy konsultację u rehabilitanta, podobnie jeśli w wyniku pracy zdalnej dokuczają Ci bóle kręgosłupa czy inne bóle kostno-mięśniowe.

W przypadku zaburzeń pracy serca konieczna może okazać się konsultacja u kardiologa, wykonanie badania EKG, ewentualnie ECHO SERCA.

W bardzo wielu przypadkach nieodzowne jest wsparcie psychologiczne w formie konsultacji i warsztatów z psychologiem, które pomogą uporać się z poczuciem leku, niepewności oraz odzyskać równowagę psychiczną po chorobie lub wskutek następstw pandemii.

A poza tym pamiętaj, że w tych okolicznościach trzeba szczególnie dbać o siebie! Po pierwsze odpoczynek oraz przyjmowanie dużej ilości płynów. Ważny jest też zdrowy sen i unikanie stresu.