PROFILAKTYKA 40+

CITYMED Aktualności

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Rejestracji Przychodni.

Zapraszamy do udziału w programie.

Choroby układu krążenia (PCHUK)

CITYMED Aktualności

Informujemy, że Przychodnia CITYMED realizuje bezpłatny program profilaktyki chorób układu krążenia, realizowany w ramach umowy z NFZ.

Czy program jest dla Ciebie

Tak, jeżeli: jesteś w wieku od 35 do 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.

Co Cię czeka w ramach programu?

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

  • ponownego badania za 5 lat
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce.

Zapraszamy do udziału w programie.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. szczepień dzieci z Ukrainy

CITYMED Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia w związku z realizacją szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.