Kardiolog admin

MAREK KOWALEWSKI - KARDIOLOG

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, 25 lat doświadczenia w Instytucie Kardiologii Szpitala Wolskiego w Warszawie. Wykonuje wysokospecjalistyczne, inwazyjne procedury kardiologiczne ratujące życie z zakresu diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej, jak koronarografia i angioplastyka oraz z zakresu elektrofizjologii i radiologii zabiegowej, jak wszczepianie rozruszników serca i defibrylatorów/kardiowerterów, inwazyjne badanie elekrofizjologiczne, ablacje zaburzeń rytmu serca.

Leczy:
arytmię,
nadciśnienie tętnicze,
miażdżycę,
zakrzepicę,
zawały (profilaktyka przeciwzawałowa i pozawałowa).