Okulista admin

KATARZYNA KOWALSKA-BYLAK - OKULISTA

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób oczu. Starszy asystent na Oddziale Okulistyki Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniu plamki oraz innych schorzeniach siatkówki. Wykonujemy badanie lampą szczelinową, badanie ostrości widzenia, komputerowe nadanie wzroku, dobór okularów, badanie ciśnienia śródgałkowego, a takżę badania OCT, angiografie oraz zabiegi laserowe i iniekcje doszklistkowe. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Leczy:
choroby spojówek,
zaćmę,
zwyrodnienie plamki,
choroby powiek,
choroby siatkówki,
choroby narządu łzowego,
zespół suchego oka,
wady wzroku,
zapalenie spojówek,
choroby rogówki,
zez,
niedowidzenie.

CEZARY WÓJTOWICZ - OKULISTA

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne i ambulatoryjne. Wykonuje badanie USG oka.

Wykonujemy badanie lampą szczelinową, badanie ostrości widzenia, komputerowe nadanie wzroku, dobór okularów, badanie ciśnienia śródgałkowego.

Leczy:
choroby spojówek,
zaćmę,
zwyrodnienie plamki,
choroby powiek,
choroby siatkówki,
choroby narządu łzowego,
zespół suchego oka,
wady wzroku,
zapalenie spojówek,
choroby rogówki,
zez,
niedowidzenie.