Ortopeda admin

WOJCIECH ŻAKIEWICZ - ORTOPEDA, RADIOLOG

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu medycznego. Starszy asystent w Katedrze i KliniceOrtopedii i Traumatologii Narzadów Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Lindley’a. Prowadzi wykłady dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym wydziału lekarskiego, English Division oraz ratownictwa medycznego.

Zajmuje się problemami z zakresu chorób narządów ruchu. udziela konsultacji, zajmuje się kompleksowo leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym schorzeń narządów ruchu. Od 4 lat specjalizuje się w chorobach i leczeniu stanu kolanowego. Wykonuje łącznie ok. 250 zabiegów artroskopowych rocznie, w tym artroskopowych rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Od około 2 lat zajmuje się terapią biologiczną zmian o charakterze entezopatii, tendinopatii oraz zmian zwyrodnieniowych stawów.

W ramach poradni preluksacyjnej wykonuje badania ortopedyczne oraz USG stawów biodrowych, zajmuje się profilaktyką i ewentualnym leczeniem dysplazji stawów biodrowych.